Internationellt fokus

Vi tror att det är mycket viktigt för våra elever att ha ett global medvetenhet och förståelse för hur vi skapar en hållbar livsstil och hur vi påverkar varandra på denna planet.

Vårt internationella arbete på skolan

Steg 1 är att de bli bekväma med att förstå och att tala engelska.

Steg 2 är att bli mer insatt i olika kulturer och förstå att bara för att vi tycker att något är "rätt" i Sverige så är det inte så överallt.

Anmäl ditt barn till vår kö