Klasser

Vi har två klasser då vi jobbar i åldersblandade klasser.

Förskoleklass till åk 3 är en klass och åk 4 till 6 är en klass.

Vi delar in klasserna i åldersblandade grupper fördelat på olika klassrum för att skapa arbetsro.

Förutom lärarna så har vi även lärarassistenter som underlättar för lärarna att hinna med alla elever samt ger extra stöd åt de elever som behöver det.

Lärare och elever dokumenterar i arbetsbladen som eleverna har i sina pärmar. Skolan använder sig av ett dokumentationsverktyg som heter Admentum, admentum.se. Där får du som förälder information om hur ditt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven, sjukanmäla ditt barn och annan allmän information som rör ditt barn och skolan.

Eleverna planerar sitt skolarbete samt reflekterar över det egna lärandet varje dag.

Eleverna i mellanstadiet arbetar har egna datorer och arbetar och lämnar in uppgifter via Google Classroom.

Eleverna på lågstadiet tränar också med hjälp av läromedel i iPads.

Bild på några av skolans elever
Anmäl ditt barn till vår kö