Kort om oss

Vi är en Montessori skola i Vallentuna där vi skapar en miljö där lusten att lära behålls och att eleverna förstår att de duger som de är och att de är värdefulla. Det gör att eleverna kan skilja mellan person och prestation och de vågar utmana sig själva mer och uppnå saker som de själva inte trodde var möjligt.

Det tror vi att eleverna har nytta av resten av sina liv då de lättare kan skapa de liv de önskar.

Skolan är baserad på Maria Montessoris värderingar och pedagogik, samtidigt som vi använder oss av nutidens verktyg och förhållningssätt. Vi följer den svenska läroplanen och skollagen för grundskolan och har en internationell prägel på skolan. Det är viktigt för oss att se skolan som en del i ett större globalt sammanhang.

Skolans besöksadress:
Lars Hårds väg 20A
186 41 Vallentuna

Läs mer om vår skola