Klagomål och visselblåsare

Klagomål (för vårdnadshavare)

Enligt skollagen 4 kap.8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?

  1. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagog/lärare på förskolan/skolan/fritids.
  2. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolans eller skolans rektor, så att verksamheten själv får möjlighet att reagera och utreda.
  3. Om du fortfarande är missnöjd gör då ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsformulär via länk nedan.
  4. Om du anser att Skolan inte fullgör sitt uppdrag enligt lagar och förordningar och du inte är nöjd med hanteringen av ditt klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen: www.skolinspektionen.se. Om ärendet avser förskoleverksamhet kontaktar du istället kommunen som förskolan är belägen i.

Naturligtvis går det också bra att ringa, maila eller boka ett möte för att framföra ditt klagomål, Vi kommer då att fråga om vi ska ska betrakta detta som ett klagomål. Om så är fallet startas en utredning.

Gå till formulär för klagomål.

Visselblåsarfunktion (för anställda och övriga intressenter)

En visselblåsarfunktion innebär att anställda, praktikanter och inhyrd personal erbjuds en kanal där de kan göra en anmälan om de misstänker att någon med ledande ställning inom huvudmannen ägnar sig åt korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att säkerställa att korruption, oegentligheter och allvarliga missförhållanden kommer till huvudmannens kännedom även om den normala kommunikationsvägen via chef, personalavdelning, facklig företrädare etc. av någon anledning inte är möjlig. En visselblåsarfunktion förebygger risker som kan skada verksamheten och skapar transparens gentemot medborgare och anställda.

Vad ska man anmäla?

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med närmsta chef eller chefens chef går det att vända sig direkt till en facklig företrädare.

Hur gör du en anmälan?

Rapporterar anonymt via att klicka på denna länk (du skickas vidare till Visselblåsarfunktionen hos vårt ägarbolag Atvexa).

Gå till visselblåsarfunktion.