Personal

Att våra lärare mår bra och trivs är en grund för att våra elever ska få en bra skola, därför har våra lärare ett stort inflytande över verksamheten. Lärarnas förhållningssätt baseras på ömsesidig respekt, likvärdighet, ärlighet, och ett intresse för elevens behov genom att hjälpa eleven att hjälpa sig själv.

Annelie Spetz Annelie Spetz

Lågstadielärare

Christin Lundqvist Christin Lundqvist

Sjuksköterska

Elena Bok Elena Bok

Mellanstadielärare

Ellen Kraft Ellen Kraft

Lågstadielärare

Erik Andersson Erik Andersson

Fritidsledare

Filippa Amanto Filippa Amanto

Montessorilärare, Rektor

Hanna Rondahl Hanna Rondahl

Specialpedagog

Jenny Thörberg Jenny Thörberg

Slöjdlärare

Katarina Grip Katarina Grip

Montessorilärare

Lena Calmark Lena Calmark

Kurator och arbetsterapeut

Lena Hoffman Lena Hoffman

Fritidsledare, Idrottslärare

Maryam Mavini Maryam Mavini

Fritidsledare, Lärarassistent, Montessorilärare

Minoo Khorshidi Minoo Khorshidi

Fritidsledare, Lärarassistent, Montessorilärare

Mona Mirabdollahei Mona Mirabdollahei

Fritidsansvarig, Montessorilärare

Susanne Onyxén Susanne Onyxén

Mellanstadielärare

Anmäl ditt barn till vår kö