Hur och varför

Med utgångspunkt från ditt barns intresse och drömmar förstärker vi ditt barns lust att lära och ser till att glittret i ögonen stannar kvar under hela studietiden. Vi vill att ditt barn ska bli ett självständigt barn med integritet, en vilja att samarbeta samt respekt för sig själv och andra.

Pedagoger som coachar för god självkänsla och gott självförtroende

Våra pedagoger har ett coachande förhållningssätt och utgår från värderingarna, ömsesidig respekt, likvärdighet, ärlighet och intresse. Vi jobbar med förhållningssättet på personalmöten som hålls en gång i månaden samt minst två studiedagar per år.

Vi tror att för att ditt barn ska ha en god självkänsla och ett gott självförtroende är det viktigt att ditt barn känner att det kan skilja mellan person och prestation. Att misslyckanden kan ses som feedback som de har nytta av. Därför tränar vi varje dag på att ge och ta emot feedback i personalgruppen, så att vi lever som vi lär. Personalen hjälper eleverna att lösa sina konflikter med stöd av en vuxen. Vi lär dem att förstå vad en kompis vill uppnå med att göra på ett visst sätt. Konflikten blir lättare att lösa om man förstår att man vill samma sak - fast på olika vis. Då kan man tillsammans hitta ett sätt som är bra för båda.

För att ditt barn lättare ska lära sig använder vi självrättande material som bygger på Maria Montessoris forskande. Ditt barn kan själv, ibland tillsammans med läraren, välja om han/hon ska jobba vid ett bord eller på golvet, enskilt eller i grupp samt om han/hon vill använda Ipad, dator, bok eller montessorimaterialet. Vi skapar möjlighet för att ditt barn ska uppleva flow under dagen för att uppnå bästa inlärning. Detta skapar arbetsro och frihet under ansvar som anpassas efter individens förmåga att ta ansvar. Läs mer under fliken Montessori.

Läraren dokumenterar i vårt webbverktyg skolplattformen.se, vilket gör det lätt för dig som förälder att följa hur det går för ditt barn i skolan. Ditt barn kommer att arbeta i sin takt och klassen får sällan gemensamma läxor, istället ges individuella uppgifter som kan göras efter skoltid om man halkat efter på grund av sjukdom eller annan orsak. Det går bra att sitta på skolan och göra dessa uppgifter, där läraren finns till hands.


För att ditt barn lättare ska lära sig använder vi självrättande material som bygger på Maria Montessoris forskande. Ditt barn kan själv och ibland tillsammans med läraren, välja om han/hon ska jobba vid ett bord eller på golvet, enskilt eller i grupp samt om han/hon vill använda Ipad, dator, bok eller montessorimaterialet. Vi skapar möjlighet för att ditt barn ska uppleva flow under dagen för att uppnå bästa inlärning. Detta skapar arbetsro och frihet under ansvar som anpassas efter individens förmåga att ta ansvar. Läs mer under fliken Montessori.

Anmäl ditt barn till vår kö